Genelde hayvan, gübre vb. malzemeleri taşımada kullanılan römork.